Trav 2018 – Hur gick det för ATG under 2016 egentligen?

ATG

Då 2017 lider mot sitt slut och vi ännu inte har några direkta siffror på hur det har gått för spelbolaget ATG under året, tänkte vi att vi skulle kolla lite på hur man skötte sig under 2016.

ATG Delårsperiod oktober – december 2016

Under fjärde kvartalet 2016 fortsatte ATG att utvecklas väldigt positivt. Resultatutvecklingen fick fart och var högre än under tidigare på året. Försäljningen påverkades positivt av lanseringen av Top 7-produkten och kunden som erbjöds ”Winter Burst”, vilket innehöll fler V75 tävlingar jämfört med jämförelseperioden. Detta ledde till ökad försäljning även under julveckan. Kvartalet inkluderade också ett något större antal jackpots för V75 än
jämförelseperioden.

• Den svenska försäljningen från spel uppgick till 3 568,3 (3 156,7)ATG casino bonus 2018 MSEK, en ökning med 411,6 vilket motsvarar en tillväxt på 13,0%.
• Spelomsättningen uppgick till 1 124,8 (973,3) MSEK, en ökning med 151,5, vilket motsvarar en tillväxt på 15,6 procent.
• Bidrag till trav och fullblodsracing uppgick till 438,6 (436,7) MSEK; en ökning med 1,9 MSEK.
• Betald lotteriskatt och åtagande enligt avtalet med staten uppgick till 407,6 (354,2) MSEK.
• Periodens resultat uppgick till 15,4 (-34,3) MSEK, och detta har belastats av kostnader för utveckling och investeringar som planerat, för att höja försäljningen på lång sikt.

ATG helårsperiod januari-december 2016

ATG hadde under 2016 utvecklats positivt med avseende på båda den svenska omsättningen och dess erbjudande till sina kunder Bland annat lanserade ATG två stora nya produkter: V75 Boost i februari och Topp-7 i oktober. Året avslutades på topp med ett erbjudande till kunden kallat Winter Burst; vilket förbättrade julveckans försäljning avsevärt. Dock hitta man sju färre jackpots för V75 till skillnad mot vad man gjorde under 2015.

• Den svenska spelförsäljningen uppgick till 13 277,4 (12 535,1) MSEK, en ökning med 742,3, vilket motsvarar en tillväxt på 5,9 procent.
• Spelomsättningen uppgick till 4 085,8 (3 819,6) MSEK, en ökning med 266,2 som motsvarar en tillväxt på 7,0 procent.
• Bidrag till trav och helblods-racing uppgick till 1 705,3 (1 699,6) MSEK; en ökning med 5,7 MSEK.
• Betald lotteriskatt och åtagande enligt avtalet med staten uppgick till 1 490,6 (1 385,6) MSEK.
• Årets resultat uppgick till 8,6 (25,7) MSEK.

Resultaten har belastats med kostnader för utveckling och investeringar som var planerade för att höja försäljningen och avkastningen till trav och helblods-racing på lång sikt.

Ökning också inom andra branscher 2018

Man kan faktiskt jämföra Travbranschen med online casino branschen när det kommer till ökad vinst under 2018. Då även denna typ av spel har ökat mycket under de gångna åren –  detta med hjälp av casino bonus i olika former som hjälpt till att dra åt sig nya spelare 2018. Man har även satsat mycket på så kallad gamefication där man lagt till ett extra spelmoment åt dom som gillar att spela casino online med en liten twist.